admin

 • Viktorija Kuliavaitė

  Viktorija Kuliavaitė

  XXI a. tekstilės dizaino praktikos: interaktyvus kilimas ikimokyklinio amžiaus vaikams Vilniaus dailės akademijaDarbo vadovės: doc. dr. Rūta Būtėnaitė, prof. dr. Elona Lubytė Interaktyvūs kilimai sukurti vaikų užimtumui ir raidos vystymuisi skatinti. Kūrybiniame objekte vaizduojamos įvairios Lietuvos vietovės: Kernavės piliakalniai, Siesarties tėkmės dalis Ukmergės rajone ir Kirkilų karstiniai ežerai Biržų rajone. Interaktyvus žaidimas kilimais kviečia vaikus…

 • Edita Daraškaitė

  Edita Daraškaitė

  Gyvybių santykiai urbanizuotame kontekste. Laukinių gyvūnų buveinių problematika. Laukinių gyvūnų buveinių dizaino sprendimai miesto infrastruktūroje Vilniaus dailės akademijaDarbo vadovai: Prof. Juozas Brundza, Lekt. Gintarė Černiauskaitė Šiame tiriamajame darbe nagrinėjama laukinių gyvūnų dirbtinių buveinių problematika urbanizuotame kontekste. Aptariami sinantropinių ir neprisitaikančių gyvūnų rūšių pavyzdžiai, analizuojama, kaip dirbtinės gyvūnų buveinės integruojamos į parkų projektus. Atliekami tyrimai su…

 • Gaudutė Žilytė

  Gaudutė Žilytė

  Autistiško žmogaus pasaulio analizė. Jungtys tarp neurogenčių Vilniaus dailės akademija,Darbo vadovai: doc. Mantas Lesauskas, prof. dr. Vytautas Kibildis Įgyvendinant autistiškų žmonių įtraukiojo ugdymo ir įdarbinimo politikas, svarbu apmąstyti kuriamą aplinką ir joje susitinkančių skirtingų neurotipų žmonių sąveiką. Projektu KUKUBU siekiama įvairiapusiškai pažinti autizmo spektro sutrikimą: stebint ir atliekant interviu analizuojama autistiško žmogaus pasaulėjauta ir pasaulėvoka,…

 • Pilypas Savickas

  Pilypas Savickas

  Melitologijos (apiologijos / apikultūros) renesansas: bitininkystės ir dizaino sąveika; išmanioji bitininkystė ir dizaino sprendimai Vilniaus dailės akademijaDarbo vadovė doc. dr. Rasa Janulevičiūtė Agrarinei revoliucijai pakeitus žemdirbystės metodikas, sparčiai auga kultūrinių augalų kryžminio apdulkinimo poreikis, nulėmęs apiologijos mokslo protrūkį. Bitininkystė tampa viena svarbiausių žemdirbystės sričių, vis labiau populiarėjanti tiek kaimuose, tiek miestuose. Analizuojant šiuolaikinės bitininkystės iššūkius…

 • Aurelija Šileikaitė

  Aurelija Šileikaitė

  Specialiųjų ugdymo patalpų interjero projektas  Vilniaus dizaino kolegijaDarbo vadovas dr. doc. Linas Krūgelis Darbo tikslas – suprojektuoti multisensorines erdves Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje. Įkvėpimo buvo semiamasi iš laukinės pievos, kurioje galima jausti visus penkis žmogaus pojūčius. Laukinę pievą formuoja įvairi flora ir fauna. Gyvūnų karalystėje drugeliai buvo išskirti kaip reprezentatyvūs vabzdžiai. Įmantrios sparnų konstrukcijos, ryškios…

 • Justė Žvirblytė, Goda Padvelskytė

  Justė Žvirblytė, Goda Padvelskytė

  (Su)augant. Alksnynės gynybinis kompleksas Vilniaus dailės akademijaDarbo vadovė doc. Laura Malcaitė Ką mes čia darom? Minimalios intervencijos principai taikomi siekiant atgaivinti gynybinio komplekso teritoriją ir jos ekosistemą, kartu išsaugant jos unikalumą ir skatinant teigiamus kraštovaizdžio pokyčius. Derinant tirpstančius kuriamus objektus su „sunkiomis“ ilgaamžėmis struktūromis siekiama atkreipti dėmesį į struktūrų ir medžiagų irimą, jų daromą įtaką…