Dizaino tyrimai

 • Viktorija Kuliavaitė

  Viktorija Kuliavaitė

  XXI a. tekstilės dizaino praktikos: interaktyvus kilimas ikimokyklinio amžiaus vaikams Vilniaus dailės akademijaDarbo vadovės: doc. dr. Rūta Būtėnaitė, prof. dr. Elona Lubytė Interaktyvūs kilimai sukurti vaikų užimtumui ir raidos vystymuisi skatinti. Kūrybiniame objekte vaizduojamos įvairios Lietuvos vietovės: Kernavės piliakalniai, Siesarties tėkmės dalis Ukmergės rajone ir Kirkilų karstiniai ežerai Biržų rajone. Interaktyvus žaidimas kilimais kviečia vaikus…

 • Edita Daraškaitė

  Edita Daraškaitė

  Gyvybių santykiai urbanizuotame kontekste. Laukinių gyvūnų buveinių problematika. Laukinių gyvūnų buveinių dizaino sprendimai miesto infrastruktūroje Vilniaus dailės akademijaDarbo vadovai: Prof. Juozas Brundza, Lekt. Gintarė Černiauskaitė Šiame tiriamajame darbe nagrinėjama laukinių gyvūnų dirbtinių buveinių problematika urbanizuotame kontekste. Aptariami sinantropinių ir neprisitaikančių gyvūnų rūšių pavyzdžiai, analizuojama, kaip dirbtinės gyvūnų buveinės integruojamos į parkų projektus. Atliekami tyrimai su…

 • Gaudutė Žilytė

  Gaudutė Žilytė

  Autistiško žmogaus pasaulio analizė. Jungtys tarp neurogenčių Vilniaus dailės akademija,Darbo vadovai: doc. Mantas Lesauskas, prof. dr. Vytautas Kibildis Įgyvendinant autistiškų žmonių įtraukiojo ugdymo ir įdarbinimo politikas, svarbu apmąstyti kuriamą aplinką ir joje susitinkančių skirtingų neurotipų žmonių sąveiką. Projektu KUKUBU siekiama įvairiapusiškai pažinti autizmo spektro sutrikimą: stebint ir atliekant interviu analizuojama autistiško žmogaus pasaulėjauta ir pasaulėvoka,…

 • Pilypas Savickas

  Pilypas Savickas

  Melitologijos (apiologijos / apikultūros) renesansas: bitininkystės ir dizaino sąveika; išmanioji bitininkystė ir dizaino sprendimai Vilniaus dailės akademijaDarbo vadovė doc. dr. Rasa Janulevičiūtė Agrarinei revoliucijai pakeitus žemdirbystės metodikas, sparčiai auga kultūrinių augalų kryžminio apdulkinimo poreikis, nulėmęs apiologijos mokslo protrūkį. Bitininkystė tampa viena svarbiausių žemdirbystės sričių, vis labiau populiarėjanti tiek kaimuose, tiek miestuose. Analizuojant šiuolaikinės bitininkystės iššūkius…

 • Vilius Dringelis

  Vilius Dringelis

  Kūrybiškumo tipų analizė. Autentiška dizaino kūryba masinės gamybos kontekste Šiuolaikinė masinė gamyba daro įtaką dizaino ir kūrybos sampratai, kuomet serijinė gamyba orientuojasi į unifikuotus objektus, o joje vis mažiau vietos lieka kūrybiniam eksperimentui. Industrinėje gamyboje siekiant išvengti klaidų naudojamas hierarchinis, linijinis darbo procesas, kuris suvaržo dizainerio kaip autoriaus raišką. Tačiau klaidą palanku vertinti kaip kūrybinį…

 • Lina Navickaitė

  Lina Navickaitė

  Lietuviškų medžiagų biblioteka: vietinių išteklių, tautinio tapatumo ir dizainerių kuriamų medžiagų aspektai Dizaino objektas yra medžiagų biblioteka, kurios dėmenys sudaryti iš vietinių išteklių, tautinį tapatumą atspindinčių medžiagų ir dizainerių sukurtų medžiagų. Vietinių išteklių naudojimas gali ne tik paskatinti realizuoti tvarumo idėjas, bet ir padėti prisiminti tautinį paveldą, naujai pritaikant tūkstantmečius mūsų protėvių naudotas medžiagas gyvenamajai…