dain

Dainius Bendikas

MĖNULIO VIENUOLIS

Suformuotas kosmoso erdvės fi losofas– keliautojas mintimis. Jo protas visiškai ramus, nepavaldus laiko materijai, tuo pačiu – levituojantis. Tai dinamiškos pasąmonės personažas. Ši kolekcija arba ansamblis – tai rinktinė grupė skirtingų vyraujančios fabulos personažų, tarpusavyje besijungiančiu, vieningu, progresyviu emociniu ryšiu, pažymėtu tęstine evoliucija. Kolekcijos spalvinis kodas atpažįstamas stebint mėnulio paviršių ir jo kitimą užtemimo vykusio 2010 m. birželio 26 d. metu.

Kompleksiniu konstravimo-maketavimo būdu kuriami siluetai, formos ir detalės. Jiems būdingas funkcinis pritaikomumas, leidžiantis laisvai jaustis, judėti ir mąstyti. Tiek petinių, tiek juosmeninių gaminių bei avalynės konstrukcijose atrasti kirpimo, konstrukciniai, taip pat dizaino sprendimai savo esme yra originalūs ir suteikia naujumo kolekcijos estetikai bei dizainui.Kūrėjos kaip dizainerės tikslas – vizualinių priemonių pagalba skatinti žiūrovą susimąstyti apie nykstančias gyvūnijos rūšis.

 

 

2011 
PRIZAS

 

Vilniaus dailės akademija
Kostiumo dizaino katedra

Prof. dr. Jolanta Talaikytė

Fotografas
Visvaldas Morkevičius

Modeliai
Robertas Ulinskas
Andrej Podkopajev
Vytautas Bagdanavičius