a1. reprezentacinė

DANUTA ŠIMELYTĖ

Decode

Daugelis žmonių jaučia poreikį tobulėti ir tai yra natūralu kiekvienam, tačiau labai maža dalis sugeba tai daryti. Viena iš priežasčių yra ta, kad daugelis abejoja savo sugebėjimais. Tobulėjimo procesas nėra lengvas, jis reikalauja drąsos rizikuoti, būti atviriems naujoms patirtims, klysti, o visa tai reiškia, kad nebebus saugumo jausmo, kuris labai svarbus kiekvienam. Taip pat socialinė bei kultūrinė aplinka savo normomis riboja žmonių saviraiškos galimybes.

Tai kolekcija apie saviraiškos paieškas, kuri apima drąsą būti su savimi pačiu, nepriklausomybę nuo aplinkos, savęs, bei savo kūniškumo ir kitų priėmimą tokiais, kokie yra, natūralumą ir paprastumą. Kolekcija skirta realizuojantiems arba ieškantiems savęs realizavimo būdų, norintiems priimti save tokiais kokie yra su savo silpnybėmis ir trūkumais bei fiziologija.

Trukdžius, kurie stabdo saviraiškos procesą išreiškiau per klasikinį kostiumą, kuris simbolizuoja discipliną ir papročius, o potencialą, slypinti viduje, per apatinius drabužius, kurie dažniausiai yra slepiami.

Kontaktai
danuta.simelyte@gmail.com
8 624 64 926

Vilniaus dizaino kolegija
Mados dizaino katedra

Darbo vadovė Jurgita Januškevičiūtė