Domas Mikšys

Domas Mikšys

Manifesto utopija

„Manifesto utopija” – tai projektas kuris nagrinėja šiandieninį dizainerio kūrybos ir komercijos santykį. Industrija ir komercija visuomet žengė kartu su grafinio dizaino specialybe. Kiekvienas darbo tikslas parduoti paslaugą ar inovaciją, kuria turėtų visi naudotis. Komercija dizainerį įspraudžia į rėmus. Į rėmus ir taisykles, kuriuose kūrybai, atradimams ir orginalumui ne visada yra vietos. Nors grafinis dizaineris atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų reklamos industrijoje, tačiau jo pirminis tikslas nėra kurti tik komerciją. Visų pirma, grafinis dizaineris yra kūrėjas, meninkas, ieškotojas ir atradėjas.

„Manifesto utopija” projeko tikslas nėra išspręsti šiandieninės komercijos ir kūrybos priešpriešos problematiką. Tai projektas, kurio tikslas reflektuoti esamą situaciją, kalbėti apie tai ir diskutuoti. Šiuo manifestu perteikiu savo asmeninį požiūrį ir teiginį. Parašiau manifestą, kurio teiginiai kalba apie originalumo, kūrybiškumo, atradimo džiaugsmo, bei kūrybos taisykles.

Dešimčiai manifesto punktų sukurtos juos iliustruojančios grafinės tūrinės kompozicijos. Skirtingi ženklai, tipografiniai elementai, spalvų dėmės ir simboliai jungiasi į bendras kompozicines ikonas. Šias ikonas žiūrovas gali suvokti kaip pavienius meno kūrinius arba kaip ikonas, padedančius perskaityti manifesto teiginius.

Kontaktai:

domas@miksys.lt
+370 6 6856 9817

PAPILDOMAS PRIZAS

 
Vilniaus dailės akademija
Vilniaus fakultetas Grafinio dizaino katedra

Prof. Marius Bartkus