Edita Daraškaitė

Gyvybių santykiai urbanizuotame kontekste. Laukinių gyvūnų buveinių problematika. Laukinių gyvūnų buveinių dizaino sprendimai miesto infrastruktūroje

Vilniaus dailės akademija
Darbo vadovai: Prof. Juozas Brundza, Lekt. Gintarė Černiauskaitė

Šiame tiriamajame darbe nagrinėjama laukinių gyvūnų dirbtinių buveinių problematika urbanizuotame kontekste. Aptariami sinantropinių ir neprisitaikančių gyvūnų rūšių pavyzdžiai, analizuojama, kaip dirbtinės gyvūnų buveinės integruojamos į parkų projektus. Atliekami tyrimai su biologais, svarstomi dizaino sprendimai, kurie padės sumažinti gyvūnų rūšių nykimą. Norint atkurti rūšių populiacijas, svarbu didelis buveinių kiekis, todėl projekte numatomos užduotys vaikams, kurie būreliuose ir kitose popamokinėse veiklose galėtų patys kurti dirbtines buveines. Projekto metu sukurtos trys dirbtinės buveinės pasirinktiems laukiniams gyvūnams: čiurliui, ežiui ir vėžiui. Taip pat parengtos instrukcijos, kaip patiems sukurti dirbtines buveines laukiniams gyvūnams. Rokiškio dailės mokykloje buvo atliktos kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo įvairaus amžiaus vaikai.

 • Pagrindinis prizas
  Produkto dizainas

  Liepa Marija Gradauskaitė

  Skulptūrinis objektas „Pod“
  Darbo vadovas: prof. dr. Vytautas Kibildis
  Vilniaus dailės akademija
 • Produkto dizainas

  Vaiva Balvočiūtė

  Savarankiškai surenkamas lagaminas
  Darbo vadovas: doc. Kristina Žukienė
  Kauno technologijos universitetas
 • Mados dizainas

  Urtė Kavaliauskaitė

  „Nexus“: atpažįstamų mados objektų ir architekto Joris Putteneers meninės estetikos sintezė
  Darbo vadovas: lekt. Evelina Dragūnienė
  Vilniaus dailės akademija