Otilija Morozaitė

Interactive tool for improving the integration of war refugees in Lithuania „Sampyna”

Vilnius Academy of Arts
Supervisor: assoc. prof. Robertas Jucaitis

Sampyna is an interactive tool to improve communication between the Middle Eastern refugees and Lithuanians. The installation is a set of advice and tips, accompanied by a website using animation as a universally understood language. The projection could be used as and educational tool in conferences. The project goal is to foster intercultural tolerance.

Interaktyvią projekciją lydi internertinė svetainė, kurioje yra simuliuojama instaliacijos patirtis, be to, taip projektas tampa plačiau pasiekiamas ir prieinamas negu instaliacija.

Tokios projekcijos paskirtis yra būti edukaciniu įrankiu konferencijose, seminaruose ir kituose organizuojamuose renginiuose apie pabėgėlių integracijos problemą, skirtingų kultūrų sugyvenimą ir multikultūrą. Konferencijų metu projektuojama animacija keltų diskusijas, kurių metu būtų aptarti kultūrinių skirtumų kompromisai, be to, lankytojai sužinotų apie kitos kultūros elgesio įpročius ir švelniau reaguotų į jų kultūroje netikėtą elgesį. Projekto tikslas yra mažinti nepakantumą tarp skirtingų kultūrų, lavinant ir šviečiant žmones apie esminius skirtumus – taip išvengiant nesusipratimų, įsižeidimų ir pykčio kasdieninėje aplinkoje.

Mes naudojame slapukus. Slapukai reikalingi, kad svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti. Nuo jų priklauso funkcinis svetainės veikimas ir išvaizda.