Intelektualus drabužis

Justina Gvaizdikaitė

Intelektualus drabužis vartotojiškoje XXI a. kultūroje

Vartojimas šiandien formuoja identitetą, plečiantis gausos reiškiniui ir simbolinio vartojimo formoms ekonominiame visuomenės gyvenime, poreikis išreikšti savo individualybę atsiranda tarp individų svarbiausių lūkesčių. Nepopuliarinami žiniasklaidos, bet itin reikšmingi tampa taip vadinamieji protingi drabužiai, dar vadinami ateities drabužiais, kurie gaminami pasitelkiant naujausius mokslinius išradimus.

Todėl tyrimui svarbu išsiaiškinti kaip intelektualus individas renkasi ir protingai perka (nejaučiant vartotojiškumo postūmio /nepasiduodant besaikiam vartojimui.), išanalizuoti vartotojiškos kultūros  socialinius bei etinius pagrindus, pateikti intelektualaus drabužio  funkcines, estetines galimybes.

Sukurtuose eksperimentiniuose kolekcijos „CHNG“ modeliuose pasitelkiant dizaino inovacijas bei  integruojant šiuolaikinės mados konceptus, perteikti esmines intelektualaus žmogaus visuomenėje bei intelektualaus drabužio pozicijas

 

Kontaktai:

j.gvaizdikaite@gmail.com

 

 

Vilniaus dizaino kolegija

Mados dizaino katedra