laima-grafinio-1-vt

Laima Griciūtė

VIZUALINĖS PRIEMONĖS GAMTOSAUGOS TEMA

Šiuo projektu norima atkreipti dėmesį į nykstančias Kuršių nerijos gyvūnijos rūšis. Projektas natūraliai įsilieja į aplinką ir netampa svekimkūnis, papildomai jos neapkrauna. Gamtosaugos temą siekiama perteikti kuo natūraliau, todel naudojami jau esami objektai (perdaryti stacionarūs žiūronai, plakatai, lankstinukas, atšvaitai), jie jungiami su sukurta grafika. Į projektą įtraukiami ir papildomi grafiniai elementai: lankstinukas apie retus Kuršių nerijos gyvūnus su žemėlapyje pažymėtais taškais, kuriuose galima juos stebėti; dviratininko atšvaitas su maršruto taškais.

Kūrėjos kaip dizainerės tikslas – vizualinių priemonių pagalba skatinti žiūrovą susimąstyti apie nykstančias gyvūnijos rūšis.
Šiuo darbu siekiama sudominti, įtraukti žiūrovą bei kuo mažiau kištis į Kuršių nerijos aplinką, netradiciškai ir unikaliai pažvelgti į gamtosaugos problemą. Projekto uždaviniai – panaudoti jau esamus elementus, juos perdaryti, papildyti, kad jie galėtų perteikti projekto „Retos rūšys gamtoje nematomos“, idėją.

 

2011 
PRIZAS

 

Vilniaus dailės akademija
Kauno dailės fakultetas

Prof. dr. Jonas Venckūnas