Konfliktai

Marija Armonaitė

Eksperimentinė drabužių kolekcija ,,KONFLIKTAS. Konfliktas tarp drabužio ir nuogo kūno“

Projektas atskleidžia drabužio ir nuogo kūno proporcijų santykį. Kolekcijoje tiriamas dviejų objektų santykis – nuogo kūno ir drabužio. Tyrimas aprėpia skirtingų amžiaus grupių žmonių požiūrį į seksualumą ir galimą leistiną nuogo kūno demonstravimą sociume.

Darbo objektas – nuogo kūno ir drabužio santykis, atsiskleidžiantis per skirtingų amžiaus grupių žmonių požiūrį. Pasirinktos keturios skirtingo amžiaus žmonių grupės, vėliau darbe įvardijamos kaip kartos. Tai mano aplinkoje sutinkamos kartos – seneliai, tėvai, mano kartos žmonės bei predikcija į ateities kartas.

Darbo tikslas - sukurti drabužių kolekciją, kuri atskleistų nuogo kūno ir drabužio santykį, remiantis skirtingų kartų požiūriu. Kaip pagrindinius uždavinius išskirčiau:

–Susisteminti pasirinktų keturių kartų požiūrį į nuogo kūno ir drabužio santykį.

–Paversti surinktą informaciją į dabartinio dizaino kalbą.

–Sukurti vieningą drabužių kolekciją, atsižvelgiant į skirtingą keturių kartų požiūrį.

–Parodyti nuogumo ir drabužio proporcijos santykio kaitą kolekcijos projektuose.

–Iškelti klausimą ir paspėlioti, kokia bus ateities mada, atsižvelgiant į buvusias kolekcijos kryptis.

Kuriant kolekciją naudojamasi empirinės apklausos rezultatais- įvardintomis seksualiomis vietomis bei pasakojimais apie tų laikų darbužių ypatumus, mokslininkų Strauss William ir Neil Howe socialinėmis teorijomis – kartų skirstymas ir skirtumai, požymiai, mados istoriko Aleksandro Vasiljevo knygomis, istorija, šiuolaikinės mados idėjomis ir kontekstais.

 

Kontaktai:

marija.armonaite@gmail.com

 

 

Vilniaus dailės akademija

Vilniaus fakulteto Kostiumo dizaino katedra