Miglė Ceinorytė

Miglė Ceinorytė

CAPTCHA pratimai

Kūrybiniame projekte vizualaus tipografinio klaidingumo poveikio tyrinėjimas įgauna meninę formą, aptikti tipografikos klaidumo atvejai nagrinėjami remiantis technologiniu santykiu su tipografikos klaidumu (konkrečiai CAPTCHA reiškiniu – vizualus klaidingumas nagrinėjamas remiantis žmogaus ir kompiuterio skaitymo patirčių sugretinimu). Pateikiamos katalogo, raidyno, lankstynių, estampo ir kitų ekspozicinių elementų formos kviečia skaitytoją spręsti tipogafikos klaidumą, kitaip – atlikti CAPTCHA pratimus, tokiu būdu aktualizuojant vizualaus klaidingumo poveikį skaitytojui.

Kontaktai:
migleceinoryte@gmail.com
+370 690 83252

Miglė_Ceinorytė_CAPTCHA_pratimai2

Miglė_Ceinorytė_CAPTCHA_pratimai3

Miglė_Ceinorytė_CAPTCHA_pratimai4

Miglė_Ceinorytė_CAPTCHA_pratimai5

Miglė_Ceinorytė_CAPTCHA_pratimai7