samp

Otilija Morozaitė

"Sampyna" – interaktyvi priemonė karo pabėgėlių integracijai Lietuvoje gerinti

“Sampyna” – interaktyvus įrankis, skatinantis supratingumą tarp abiejų bendraujančių pusių. Jo tikslinė auditorija yra atvykėliai iš Artimųjų Rytų ir lietuviai, siekiantys su jais komunikuoti. Ši instaliacija interkatyviai pateikia surinktą taisyklyną – patarimų rinkinį, pasitelkiant animaciją, kuri yra projektuojama ant balto paviršiaus. Tokiu būdu, stebint bei “bendraujant” su interaktyviu paviršiumi, informacija yra lengviau ir greičiau įsisavinama, o vizuali kalba leidžia suprasti pateikiamas taisykles nemokant nei vienos projekte vartojamos kalbos – taip sprendžiama kalbos barjero problema.

Interaktyvią projekciją lydi internertinė svetainė, kurioje yra simuliuojama instaliacijos patirtis, be to, taip projektas tampa plačiau pasiekiamas ir prieinamas negu instaliacija.

Tokios projekcijos paskirtis yra būti edukaciniu įrankiu konferencijose, seminaruose ir kituose organizuojamuose renginiuose apie pabėgėlių integracijos problemą, skirtingų kultūrų sugyvenimą ir multikultūrą. Konferencijų metu projektuojama animacija keltų diskusijas, kurių metu būtų aptarti kultūrinių skirtumų kompromisai, be to, lankytojai sužinotų apie kitos kultūros elgesio įpročius ir švelniau reaguotų į jų kultūroje netikėtą elgesį. Projekto tikslas yra mažinti nepakantumą tarp skirtingų kultūrų, lavinant ir šviečiant žmones apie esminius skirtumus – taip išvengiant nesusipratimų, įsižeidimų ir pykčio kasdieninėje aplinkoje.

Projekto pristatomasis vaizdo klipas čia.

Kontaktai:

otilija.m93@gmail.com
+370 6 258 9592

 

 

 

Vilniaus dailės akademija

Vilniaus fakultetas Grafinio dizaino katedra

Doc. Robertas Jucaitis