reg

Regina Stonytė

Public Domain City archyvinės platformos kūrybininkams ir dizaineriams vizualinė komunikacija. Re-ekspozicija

Šis projektas yra sukurtas modulis, sistema, vizualiai komunikuojanti Public Domain City archyvinę platformą. Public Domain City yra archyvinė platformą, kurioje galima atsisiųsti ir naudoti meno kūrinius, kurie yra praradę savo autorines teises. Pasirinktos trys šiandien aktualios temos - Urbanavičiaus skulptūra „Krantinės arka“, dažniau vadinama tiesiog vamzdis, Žaliojo tilto skulptūros ir Vilniaus grafiti menas.

Pasirinktas pasakojimo formatas – Public Domain City archyvinės platformos iliustracijos, kurios atsirandančios skirtingose kontekstuose tampa pavaldžios pasakoti istorijas. Meno kūriniai iš praeities eksponuojami leidiniuose prisikelia „naujam kūrybiniam gyvenimui“. Atvirosios kultūros iliustracijų naudojimas pasakojant vizualias istorijas parodo Public Domain City kūrinių daugiafukcionalumą, galimybes. Žaidimo būdu, laisvai eksperimentuojant meno kūriniai yra fragmentuojami, pinami su šiuolaikiniais vaizdais, deformuojami formato, spalvų atžvilgiu. Atsirandančios sąsajos tarp Vilniaus miesto meno reiškinių ir Public Domain City iniciatyvos atskleidžia archyvinių platformų naudojimosi taisykles, principus. Leidinių numeracija rodo, jog šis projektas yra atviras tolimesniam vystimui ir kviečiantis kūrėjus tęsti vizualias istorijas naudojantis Public Domain City skaitmenine galerija.

Skirtingas formatas, pasirinkta stilistika komunikuoja tam tikrą temą, pavyzdžiui pirmasis leidinys, komunikuojantis apie šiuolaikinio meno suvokimą šiandien, kontrastui sustiprinti pasirinktas klasikinės knygos formatas, drobinis viršelis, atrinktų kūrinių kompozicinis išdėstymas. Antrasis leidinys kalbantis apie žaliojo tilto skulptūras, klausiatis ar „prisiminti, negalima pamiršti“ ar visgi „prisiminti negalima, pamiršti“ komunikuoja apie praeities ir ateities įvykius Lietuvoje ir lietuvių tautos sugebėjimą ar nesugebėjimą atsisveikinti su buvusia sovietizacija, todėl pasirinktas veidrodinis paviršius, kuriame atsispindi su tuo susiję įvykiai. Trečiasis grafiti leidinys - lakraštis, laisvas ir plakatiškas, atsiranda sluoksniškumo motyvai, didelės frazės, tai kas būdinga grafiti menui.

Kontaktai:

re.stonyte@gmail.com
+370 6 756 0852

 

 

Vilniaus dizaino kolegija
Grafinių komunikacijų dizaino katedra

Dėst. Dovilė Džervutė