JI

Tomas Baranauskas

Kūrybinė-eksperimentinė kolekcija JI

Darbo tema – lyčių asimiliacija šiuolaikinėje madoje. Kuriama nauja, konceptuali idealaus grožio samprata, kuri kaip ir mados prigimtis, yra nuolat kintanti, progresuojanti, nepaliaujamai keičianti savo pavidalą, optiškai kurianti naujus fiziologinius siluetus. Sukurtas naujas – frontalinis stačiakampio formos siluetas, kuris fiksuojamas tik pečių linijoje, o slinkdamas žemyn, nepabrėžia pagrindinių taškų. Kiekvienas tekstilinis sprendimas naudojamas pailiustruoti skirtingus moters fiziologinius deformacijos požymius: nuo subtilios simbolinės (vertikalės, aguonos, juoda spalva) peraugant į kraštutinius eksperimentinius (tekstilinis dekoravimas).

Kūrybinės - eksperimentinės kolekcijos JI? pamatinis bruožas bei tikslas – šiuolaikinis, intelektualiai bei vizualiai deformuotas, misticizmo nuotaiką sukuriantis, moters įvaizdis: nuo aiškaus itin klasikinio, peraugantis į dekonstruotą meninę išraišką.

Projekto pristatomasis vaizdo klipas

PAPILDOMAS
PRIZAS

 

Vilniaus dailės akademija

Vilniaus fakulteto Kostiumo dizaino katedra

Prof. dr. Jolanta Vazalinskienė