Urtė Vosyliūtė BA priedas 2

Urtė Vosyliūtė

„Daiktų atmintis“ ( „Memory of items“-angl.)

Kūrybiniame darbe “Daiktų atmintis” siekiama rasti tapatumo šaknis ir darbo eigoje identifikuoti asmeninės kūrybos braižą. Tyrimo objektu pasirenkamas asmeninių daiktų rinkinys, kurio turinys suskirstomas į grupes, siekiant surasti objektus jungiančias ypatybes ir įsigilinti į jų sukeliamas emocijas. Stengiantis apimti platesnį mados dizaino lauką pasirenkama darbą skirstyti į tris dalis: kapsulinę drabužių kolekciją, eksperimentinį mados dizaino objektą ir komercinius marškinėlius. Pirmojoje dalyje sukuriama moteriškų drabužių kolekcija talpina asmeninių daiktų vizualią ir asociatyvinę analizę. Antroji nagrinėja atminties svarbą stebint ir vertinant mus supančią aplinką. Šioje dalyje įgyvendinamas eksperimentinis objektas pateikiamas video formatu, kuriame atskleidžiamas performatyvus veiksmo procesas. Trečioji darbo dalis tai komerciniai marškinėliai atliepiantys asmeninį žmogaus ir jo prisiminimų santykį.

Kontaktai:
https://www.instagram.com/uvosyliute/
+37067210626
urte.urte.v@gmail.com

Mados dizainas

Darbo vadovai: doc. Dainius Bendikas, doc. Alevtina Ščepatova