Vestina Petrauskaitė

Vestina Petrauskaitė

Sužaidybintas judėjimo negalios simuliacinis projektas „Kitonas“ skirtas visuomenės empatijai didinti

Šiandieninė visuomenė stokoja empatijos pamatų ir fizinio kontakto su neįgaliaisiais. Todėl dažna komunikacija prasideda gailesčio jausmu, nepastebint, jog žmogus, sėdintis vežimėlyje, nepatiria kančios. Sukurto simuliacinio projekto „Kitonas“ tikslas – per teigiamą asmeninę patirtį virtualioje realybėje suformuoti bei įtvirtinti teisingą visuomenės požiūrį į žmones su judėjimo negalia. Girdint neįgaliojo balsą, fiziškai ir emociškai patiriant negalią, sukuriama fiktyvi bendra patirtis, kuri vėliau tiesioginiame kontakte didina ir keičia visuomenės supratimą apie žmonių, judančių vežimėlyje, emocijas bei poreikius. Tiksliau tariant, padeda suprasti, kad žmonės, judantys vežimėlio pagalba – savarankiški, tik kitoniškai judantis. Juos riboja ne pati fizinė negalia, o nepritaikyta, tinkamai neprižiūrima infrastruktūra.

Kontaktai:
vestina.petrauskaite@stud.vda.lt
+370 604 02776

Vestina Petrauskaite_defektas-zvyras

Vestina Petrauskaite_infrastruktura2

vestina Petrauskaite_is zaidėjo perspektyvos1

Vestina Petrauskaite_reprezentac

Vestina Petrauskaite