vilius_dringelis_jdp_836x500

Vilius Dringelis

Kūrybiškumo tipų analizė. Autentiška dizaino kūryba masinės gamybos kontekste

Šiuolaikinė masinė gamyba daro įtaką dizaino ir kūrybos sampratai, kuomet serijinė gamyba orientuojasi į unifikuotus objektus, o joje vis mažiau vietos lieka kūrybiniam eksperimentui. Industrinėje gamyboje siekiant išvengti klaidų naudojamas hierarchinis, linijinis darbo procesas, kuris suvaržo dizainerio kaip autoriaus raišką. Tačiau klaidą palanku vertinti kaip kūrybinį stimulą procese, vertinant tai klaidžiojimo momentu, o ne klasifikuojant kaip defektą. Kūrybiniame procese stebint aplinką ir mąstant trimatiškai mentalinėje dimensijoje, siekiama įžvelgti ir folijos pagalba reorganizuoti ženklus į naujus dizaino objektus. Įspaudai naudojami individualiai arba jungiami, vėliau pasitelkiamos skaitmeninės technologijos. Tokiu principu galima netikėtai atrasti išraiškas, kurias būtų sudėtinga pasiekti remiantis brėžiniais, loginiais aspektais.

Dizaino tyrimai

Darbo vadovas: Prof. Juozas Brundza