reprezentatyvi nuotrauka naudojimui

Emilija Dryžaitė

Performatyvus identitetas „Focus“. ERASMUS+ Jaunimo mainų programa.

Performatyvus identitetas ,,FOCUS-pirmasis tokio pobdio vizualinis ERASMUS+ jaunimo mainidentitetas, leidiantis dalyviams patirti veiklas tiesiogiai prisilieiant prie dizaino objekt, skatinanitarptautinkomunikacij, bendradarbiavim, kryb, skaitmeninratingumir kultrinius mainus, naudojant vizualias priemones.

is baigiamasis bakalauro darbas tampa tarsi gidu bsimiems ERASMUS+ jaunimo mainų projektams, kuris parodo dizaino naudpaiam projekto turiniui bei kokybei. ,,FOCUSprojekto metu sukurtas tinklalapio dizainas tampa visiems projektams prieinama refleksijos priemone, kuri palengvina dalyviemocijiraikir veiktveiklsivertinim.

Pristatomas bakalauro baigiamasis darbas ,,Performatyvus identitetas ,,FOCUS“. ERASMUS+ jaunimo mainprograma“ gali pasigirti sukurta tarptautinio, finansuojamo jaunimo renginio strategija, komunikacija bei vizualiniuidentitetu. is projektas ypatingai isiskiria pristatomais grafinio dizaino objektais, priemonmis, kurios turi ne vien, o kelias funkcijas, yra darbintos renginio dalyvi, kurie savo veiksmais / performansais prisideda prie grafins kalbos krimo. 

Vizualinidentitetpristataniomis priemonmis tampa veiksmo kortels, markinliai ir vliava, vokas ir emlapiai, Instagram filtras, dovanmaielis, visprogramapibendrinantis tinklalapis bei pristatomasis projekto video. Visos šios priemonės ir jų medžiagos sukurtos atsižvelgiant į ERASMUS+ skirtą finansavimą, kurispadengia šių priemonių gamybą.

Visi aukščiau paminėti objektai priklauso keturioms skirtingoms kategorijoms, atstovaujanioms krybos proces. Pamintos dizaino priemonės pilnai leidia atskleisti grafins kalbos stili, sistem, jaunimo mainpagrindinidj, bei bakalaurinio darbo kompleksikum.

Kontaktai:

https://www.linkedin.com/in/emilija-dry%C5%BEait%C4%97-358a17168/
+37067361161
Emilijadry@gmail.com

Komunikacijos dizainas

Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė