TA RIBŲ LIETUVA

Gintarė Čekanauskaitė

Knygų serija TA RIBŲ LIETUVA: VALSTYBĖS SAMPRATA

Personažai kasdien praeinantys pro šalį, tos pačios turgaus pardavėjos visiems pirkėjams darančios puikias nuolaidėles, politikai, tautos išrinktieji, kasmet vis keliantys minimumą, galbūt ne visiems girdėtos emigrantų istorijos, kurias teko slapta rinkti žurnalistinio tyrimo metu Lietuvos darbininkų mėgstamame fabrikų apsuptame miestelyje Kings Lynn, Anglijoje, bei vaizdai supantys nuo ryto iki vakaro, atostogose, darbe, savaitgaliais ir švenčių dienomis fiksuoti juostine, tarybine foto kamera Lietuvos miestuose ir kaimuose.

Eksploatuojamas šių laikų žmogaus santykis su praeitimi, jo požiūris į valstybę, savo vietą šioje sistemoje. Vizualinė medžiaga pasižymi technikų įvairove: piešiniai, fotografijos, sovietinių laikraščių iliustracijos, tipografika. Praeities dabartyje konceptas išreiškiamas per saviironiją, skirtingų ideologijų sugretinimą. 

Kontaktai:

gintare@meskospaslaugos.com
+370 6 143 5628

2013 
PRIZAS

 

Vilniaus dailės akademija
Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedra

Lekt. Marius Žalneravičius